RU EN FI 
 

 

 

Oulun yliopisto

Tavoitteena tiivistää yhteistyötä teollisuuden ja oppimisympäristön välillä

Laajamittaisen yhteistyösopimuksen tavoite on lisätä nykyaikaisten tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) ohjelmistojen hyödyntämistä niin opetus- kuin tutkimuskäytössäkin Oulun yliopistossa IDEAL PLM:n toimittamana. Kokonaisuus rakentuu laajamittaiseen Siemens Digital Industries Softwaren ohjelmistojen hyödyntämiseen niin tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa kuin koko elinkaaren hallinnassa.

Tuotteiston hallinta yhteistyön painotusalueena

Yhteistyön keskiössä on tuotteiston hallinta, jonka opetuksessa teknillinen tiedekunta tulee hyödyntämään sekä Siemens Digital Industries Softwaren suunnittelu- että tiedonhallintaohjelmistoja, muiden perinteisempien aihealueiden opetus- ja tutkimustyön lisäksi.

"Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan osalta IDEAL PLM:n kanssa tehty sopimus uudistaa oppimisympäristömme uudelle tasolle" kertoo Arto Tolonen, joka johtaa Oulun teknillisessä tiedekunnassa tuotantotalouden tutkimusyksikössä tuotehallinnan tutkimusta ja koulutusta.

Yhteistyön aloittaminen liittyy molempien osapuolten strategisiin tavoitteisiin

"Teknillisessä tiedekunnassa tutkitaan ja koulutetaan laajasti teollista toimintaa aina teknologiakehityksestä innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja kaupalliseen tuotteistamiseen, liiketoimintamalleista yksityiskohtaiseen koneensuunnitteluun, tuotanto- ja kunnossapitoprosessien mallintamiseen ja simulointiin sekä esimerkiksi projektijohtamiseen ja työergonomiaan. Uuden oppimisympäristön rakentaminen ja käyttöönotto tulee mahdollistamaan useiden eri tutkinto-ohjelmien välisten yhteisten harjoitus- ja projektitöiden tekemisen samalla tavoin kuin kehitysprojektit tapahtuvat myöhemmässä vaiheessa itse työelämässä. Parhaimmillaan yritysten integroidut liiketoimintaprosessit hyödyntävät tehokkaasti samaa ja luotettavaa tuoteinformaatiota, joka on kaiken toiminnan keskiössä. Uusi oppimisympäristö tulee lisäämään opiskelijoidemme mahdollisuuksia yhteisiin kehitysprojekteihin teollisuuden kanssa sekä edelleen vahvistamaan jo tällä hetkellä erinomaista työllistymistä harjoitus- ja diplomitöiden kautta ensimmäiseen työpaikkaan. Opiskelijoidemme erinomainen työllistyminen on ehkä koulutuksemme tärkein tavoite ja kertoo sen onnistumisesta" jatkaa Arto Tolonen.

Oulun yliopisto

 

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.