RU EN FI 
 

 

 

Turku AMK

Turun ammattikorkeakoulu ja IDEAL PLM solmivat yhteistyösopimuksen

Siemens PLM Softwaren ratkaisuissa ammattikorkeakoulua kiinnostaa erityisesti tuki koko digitaaliselle tuoteprosessille

Turun ammattikorkeakoulu ja IDEAL PLM ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Turun ammattikorkeakoulu tulee käyttämään Siemens PLM Softwaren tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) ratkaisuja omassa opetus- ja tutkimuskäytössään.

Sopimuksen tavoitteena on pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Siemens PLM Softwaren ratkaisuja ja palveluja Suomessa toimittavan IDEAL PLM:n välillä. ”Tämän yhteistyön tulokset tulevat konkretisoitumaan muun muassa siinä, kuinka hyvin meiltä valmistuvat insinöörit ja muotoilijat hallitsevat nykyaikaiset digitaaliset suunnittelu- ja valmistusprosessit. Teemme tämän kehitysloikan oppimisympäristöjen digitalisoimiseksi silmällä pitäen alueen yritysten nykyisiä ja tulevia tarpeita. Erityisesti näemme Siemens PLM Softwaren ratkaisun antavan mahdollisuuksia osallistua alueen yritysten verkostomaisen toimintamallin ja tuotetiedonhallinnan kehittämiseen” painottaa Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Ari Putkonen.

Tukea yritysten verkostomaiselle toimintamallille

Insinöörikoulutuksen kehittämisessä tuotteen elinkaaren hallinnalla (PLM) ja erityisesti 3D-suunnittelujärjestelmillä on merkittävä rooli Turun ammattikorkeakoulussa. ”Olemme tutustuneet eri toimittajiin ja päädyimme Siemens PLM Softwaren ratkaisuihin erityisesti niiden laajuuden vuoksi. Uusia tuotetiedonhallinnan ratkaisuja on jo käytössä alueen yrityksessä ja muissakin oppilaitoksissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tavoitteemme on, että opiskelijamme pystyvät tuomaan uutta osaamista ja tapoja toimia suomalaiselle teollisuudelle” kuvailee tutkimusvastaava Jussi Liikkanen, Turun ammattikorkeakoulu.

Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle uuden 3D-suunnitteluohjelmiston (NX) ja tiedonhallinnan ohjelmiston (Teamcenter) asennuksilla ja käyttöönotolla. ”Opiskelijat ovat jo saaneet kesän harjoitustöiden kautta tuntumaa uusiin työkaluihin. Plussaa on myös se, että Tampereen teknillisen yliopiston konetekniikassa on käytössä sama Siemensin ympäristö, joka tukee myös yhteistyössä juuri alkanutta DI-koulutusta Turussa” kertoo Turun ammattikorkeakoulun koneinsinöörien tuotekehitys- ja suunnittelukoulutuksesta vastaava lehtori Tommi Metso.

Turun ammattikorkeakoulu

 

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.