Processes and Data Management

Digitaalinen tulevaisuus 

Menestystuotteen kehityksen aikana saatetaan tehdä miljoonia päätöksiä. Jotkut näistä ovat suuria periaatepäätöksiä, mutta näihin päädytään monien pienempien päätösten kautta. Tuotteen menestymiseen tai epäonnistumiseen voi vaikuttaa mikä tahansa näistä päätöksistä. 

Tuotteiden monimutkaisuus lisääntyy jatkuvasti. Elektroniikan ja ohjelmistojen merkitys mekaanisten osien rinnalla korostuu, kun tuotteet kehittyvät. Kuitenkaan komponenttien välisiin rajapintoihin ja liityntöihin ei kiinnitetä riittävää huomiota, riittävän ajoissa. 

Vakiintuneet toimintatavat ja -ohjeet tulee huomioida kehitysprosessin aikana. Minkä tahansa tuotteen markkinoille tuominen edellyttää myös, että viranomaismääräykset, ympäristövaikutukset, kustannukset ja laatuvaatimukset otetaan huomioon.   

Tuotteen elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Management, PLM) yhdistää kaiken tarvitsemasi tuotetiedon ja kaikki tarvitsemasi prosessit yhteen järjestelmään. Systeemikeskeinen lähestymistapa tuotekehitykseen yhtenäistää tuotteesi elinkaaren. PLM:n avulla punot ideointia, toteutusta ja käyttövaihetta yhdistävän digitaalisen verkon. 

Teamcenter

Cortona 3D

Rulestream

Ota yhteyttä


* required fields

By clicking the "Lähetä" button I agree to the Terms of Service and Privacy Policy