RU EN FI 
 

 

 

NX Tuotesuunnittelu

NX on täydellinen digitaalinen tuotekehitysympäristö. NX tarjoaa integroidun, korkeanlaatuisen suunnitteluympäristön, simuloinnin, dokumentoinnin sekä valmistuksen.

Vahvuuksia konseptisuunnittelusta valmistukseen

Toimintaympäristössä, jossa on tarve tuottaa korkeanlaatuisia tuotteita ennen kilpailijoita yhä kustannustehokkaammin, NX tarjoaa tarvittavat työkalut kokonaisvaltaiseen tuotesuunnitteluun, simulointiin sekä valmistukseen – kaikki samassa integroidussa ympäristössä. Tämä tekee tuotesuunnittelun iteratiivisen prosessin sekä tehokkaaksi että nopeaksi!Työskentele saumattomasti kaikella CAD-datalla

NX Synchronous Technology varmistaa sen, että voit joustavasti työskennellä NX:ssä kaikella CAD-datalla riippumatta siitä, mistä lähteestä alkuperäinen CAD-data on peräisin.

 

Lue IDEAL PLM:n blogikirjoitus: 

CAD/CAM/CAE-suunnittelutyökalujen käytön tehostaminen

Käytä nykypäivän suunnittelusekä valmistusmenetelmiä

NX Topologiaoptimointi yhdistettynä NX Convergent Modeling -tekniikkaan antaa uusia tapoja luoda hyvin innovatiivisia ja uudenlaisia tuotteita. NX yhdistää solidi-, pinta-, ja fasettimallinnusta samaan malliin muodostaen hyvin nopean tavan suunnitella ja tuottaa malleja sekä peinteisin valmistusmenetelmin että 3D-tulostuksen kautta.

Korkeanlaatuisia muotoilutyövälineitä

Osana laajaa muotoiluvalikoimaa, NX tarjoaa  Realize Shape -työkalun helppoon sekä nopeaan konseptisuunnitteluun sekä tuotantogeometrian luomiseen. Konseptigeometriaa voidaan helposti jalostaa korkealaatuiseksi lopulliseksi tuotantogeometriaksi, koska ns. subdivision mallinnustekniikka tuottaa erittäin korkeanlaatuista geometriaa.

Tuoterenderöinti sekä dokumentointi

NX Iray+ korkealaatuista renderöintiä voidaan käyttää tuotesuunnittelun jokaisessa vaiheessa aina konseptisuunnittelusta tuotteen lopulliseen dokumentaatioon. 

Tietämyspohjainen automaatio

NX ja Teamcenter yhdessä antaa mahdollisuuden hyödyntää oman yrityksen tuote- ja prosessitietämystä sekä -kokemusta, ja yhdistää sitä oman teollisuusalan parhaisiin käytäntöihin.

Tuotekehitysprosessin innovointi ja nopeus

Integroitu järjestelmä antaa mahdollisuuden virtaviivaistaa ja integroida jokapäiväistä projektityöskentelyä, konseptisuunnittelua, suunnittelua, simulointia sekä valmistusta yhdeksi yhteiseksi ympäristöksi kaikille projektin tiimeille. 

Model Based Definition (MBD)

Tuotetta määräävää tietoa kannattaa luoda vain kerran ja sitten uudellenkäyttää kaikkialla muualla, varmistaakseen hyvää laatua ja välttääkseen virheitä. MBD tuotemäärittelyä sekä Product and Manufacturing information (PMI) 3D annotoinnit, varmentaa yksiselitteisen tuotemäärittelyn ja on osaa tulevaisuuden tuotesuunnittelua ja valmistusta.

 

Monen tieteenhaaran rinnakkaissuunnittelu

Kyky integroida kaikki suunnittelun tieteenhaarat -kuten elektromekaaninen suunnittelu, putkistot ja letkut, ohutlevysuunnittelu, mekatroniikka, työkalusuunnittelu muiden muassa – saman CAD-järjestelmän sisällä käyttäen samaa kokoonpanokontekstia, tekee NX:stä hyvin tehokkaan ympäristön kokonaisvaltaiselle tuotteen kehittämiselle ja valmistamiselle.

  

 

 Asiakaskokemuksia

   

 

 

 

Ota yhteyttä

Contact


* Merkityt kohdat pakollisia

Painamalla "Submit" hyväksyn käyttöehdot ja tietosuojaselosteen

 

 

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.