RU EN FI 
 

 

 

Manufacturing Operations Management

Kasvavat haasteet valmistavassa teollisuudessa vaativat älykkäitä ratkaisuja

Asiakkaat haluavat yhä enemmän räätälöityjä tuotteita lyhyemmillä toimitusajoilla. Tuotteiden kompleksisuus ja tuotevariaatioiden määrä kasvaa, tuotemuutoksia on paljon, tuotannon eräkoot pienenevät. Tuotteiden laatu- ja jäljitettävyysvaatimukset kasvavat. Tuotteet täytyy saada markkinoille nopeasti. Tyypillisiä haasteita tämän päivän valmistavassa teollisuudessa.

Industry 4.0 visio ja tuotteen elinkaarenhallinta liittyvät vahvasti toisiinsa. Ratkaisujemme avulla pystymme mahdollistamaan tuotekehityksen ja tuotannon sujuvamman yhteistyön – vastaten edellämainittuihin haasteisiin.

Siemens Digital Industries Software:n Manufacturing Operations Management (MOM) -portfolio tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet valmistuksen digitalisaatioon, integroimalla saumattomasti tuotteen elinkaarenhallinta valmistuksenohjaukseen ja päinvastoin, aina tehtaan automaatioon ja työstokoneiden ohjauksiin asti. Unohtamatta ainettalisäävien valmistusmenetelmien tuomia järjestelmävaatimuksia.

 

Siemens Opcenter

 

 
 
Manufacturing Operations Management -tuoteportfolio

Siemens Digital Industies Software MOM -tuoteportfolio edustaa koeteltuja ratkaisuja, jotka ovat tuotantokäytössä Industry 4.0 strategian pitkälle vieneissä yrityksissä.

IDEAL GRP:llä on pitkä kokemus suomalaisesta valmistavasta teollisuudesta. Tämä yhdistettynä tutkitusti markkinoiden johtaviin MOM-ratkaisuihin, olemme valmiita auttamaan valmistuksen suorituskyvyn kehittämisessä kohti älykkään tuotannon aikakautta. Uskomme "think big, start small" lähestymistapaan.

 

Ota yhteyttä, mikäli edellämainitut haasteet kuulostavat tutuilta ja haluat kuulla lisää, kuinka voisimme auttaa liiketoiminne kehittämisessä!

Tuotannon konsultointipalvelut

Jatkuvia ”tulipaloja” tehdaslattialla?

Suuret materiaali- ja tuotevarastot?

Paljon etsimistä ja odottelua?

Ei toteuttamiskelpoista tuotantosuunnitelmaa?

Työn ohjaus vaatii jatkuvaa jalkatyötä?

Investoinnin perustelu haastavaa?

Heikko tilausten toimitustäsmällisyys?

Paperisten ohjeiden ja kuvien hallinta?

Standardivaatimusten täyttö vaikeaa?


Liiketoiminnalle hyödyllisen tuotannon digitalisaation perusta piilee tehokkaissa prosesseissa. Soveltuvat ohjausmallit, arvoa – ei hukkaa – tuottava työ, sekä tietovirtojen hallinta ovat sujuvan tuotannon rakennuspalikoita. Jatkuva parantaminen hyötyy standardointia, automatisointia ja optimointia tukevista digitalisaatioratkaisuista.

Konsultoimme asiakkaitamme tuotannon suorituskyvyn ja tietovirtojen hallinnan tehostamisessa prosessikehityksen ja digitalisaation avulla. Keskitymme toimintanne tavoitteisiin järjestelmä- ja ratkaisuriippumattomasti. Näkemyksemme perustuu koko toimitusketjun kattavaan kokemukseen digitalisaatiosta ja laajaan toimialatuntemukseen.


Konsultointipalvelumme Pohjoismaissa ja Baltiassa

Manufacturing Performance

Tuotannon suorituskyvyn ja ongelmakohtien kartoitus, ja keinojen määritys virtauksen ja tehokkuuden lisäämiseksi

  • Ohjattavuus ja läpinäkyvyys
  • Työn ohjaus ja laatu
  • Tuotannon materiaalivirrat

Digital Twin Production Assessment

Tuote- ja tilaus- ja prosessitiedon hyödyntäminen tuotannon toteutuksessa ja optimoinnissa

  • Järjestelmäarkkitehtuuri
  • Datan käyttö ja keruu
  • Kehityskohteet

Process Improvement Project

Toimivan prosessin määrittely pullonkaulojen ratkaisemiseksi, ja suunnitelma muutoksen läpivientiin 

  • Juurisyiden tunnistus
  • Ongelmanratkaisu
  • Korjaustoimenpiteet

 

Toteutamme myös asiakkaan tarpeisiin määriteltyjä konsultointipaketteja.

Me uskomme ”Think big, start small” lähestymiseen tuotannon digitalisaation toteuttamisessa. Konsulttimme tukevat teitä mm. kokoonpanon, osavalmistuksen, logistiikan ja tuotannon suunnittelun prosessien validoinnissa ja kehittämisessä, digitalisaation hyötyjen tunnistamisessa ja ulosmittaamisessa (ROI), sekä digitalisaatiohankkeen suunnittelussa ja vaiheistamisessa.

Ota yhteyttä, jos haluat haluat kuulla lisää, kuinka voisimme auttaa liiketoimintanne kehittämisessä!

 

 

 

 

Ota yhteyttä


* Merkityt kohdat pakollisia

Painamalla "Lähetä" hyväksyn käyttöehdot ja tietosuojaselosteen

 

 

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.