RU EN FI 
 

 

 

Harju Elekter Group

Harju Elekter Groupin digitalisaatiotavoitteet nopeutuvat IDEAL PLM:n konsultoinnin tukemana

Lähestyminen integroi saumattomasti sekä prosessit, ihmiset että tekniikan

 

Vuonna 1968 perustettu Harju Elekter Group valmistaa laitteita sähkönjakelu- ja automaatioteollisuudelle ollen yksi suurimmista alansa toimijoista Itämeren alueella. Yli 700 työntekijän Harju Elekter Group keskittyy pien- ja keskijännitejakelulaitteiden kehitykseen, suunnitteluun ja valmistukseen. Tuotteisiin kuuluvat kokonaiset muuntamot, asiakastarpeen mukaisesti räätälöidyt ratkaisut ja sähkökaappien kokoonpanot erilaisiin hankkeisiin.

 

Prosessioptimoinnin tarpeita

Pien- ja keskijännitejakelulaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa ilmeni prosessihaasteita, joita Harju Elekter päätti ratkaista IDEAL PLM:n prosessikonsultaation avulla. Esimerkiksi datan heikon läpinäkyvyyden vaikeuttama tuotetiedon hakeminen, tiedon syöttäminen ja hallinnointi manuaalisesti prosessin aikana olivat asioita, joihin Harju Elekter päätti puuttua ja kehittää niitä.

 

Uutta näkemystä digitalisaatioon

Digitalisaatiokonsultaatio oli prosessi, jonka aikana IDEAL PLM:n asiantuntijat perehtyivät Harju Elekterin nykyisiin prosesseihin ja tekivät niiden pohjalta tilannearvion; he analysoivat nykyiset prosessit ja haastattelivat avainhenkilöt tuotteen elinkaaren prosessin eri vaiheista.

Koko asiakasprosessi tilauksesta toimitukseen analysoitiin arvopotentiaalin määrittämiseksi. Näin pystyttiin luomaan prosessi jonka avulla heti hyödynnettävissä olevat parannukset voitiin identifioida ja mahdollistaa uudenlaista arvoa digitalisaation avulla.

 

- IDEAL PLM antoi meille monipuolista näkemystä kokemiimme haasteisiin ja auttoivat meitä keskittymään juuri oikeisiin asioihin prosessioptimoinnin näkökulmasta, toteaa Kaarel Allikmäe, CIO, Harju Elekter.

Konsultoinnin tuloksena syntyi suunnitelma parannuksille, joka mahdollisti myös Harju Elekter Groupia varten tehdyn teknologian käyttöönottosuunnitelman optimoiden aikaa arvon tuottoon.

- Mielestämme IDEAL PLM:llä on vahva teollisuuden tuntemus, ja se auttaa meitä. Olemme saaneet heiltä näkemystä pintaa syvemmältä, Kaarel Allikmäe jatkaa.

- IDEAL PLM:n asiantuntijoilla on erityisosaamista käytännön työstä alalla, jatkaa Marko Paavel, Head of Product Development, Harju Elekter Elektrotehnika.

 

Harju Elekterin valitsema lähestyminen, jossa kartoitetaan ja kehitetään nykytilaa kokonaisuuden näkökulmasta, eikä vain ratkota yksittäisiä ongelmia, on tunnistettu IDEAL PLM:n toimesta parhaaksi tavaksi viedä isoja organisaatiomutoksia läpi.

 

- IDEAL PLM:n Harju Elekterille tekemä konsultointityö osoittaa, että arvoa voidaan jatkossa tuottaa vain integroimalla saumattomasti ihmiset, prosessit ja teknologia liiketoiminta- ja tuotestrategia lähtöisesti. On ollut kunnia meille olla mukana tässä projektissa, jossa asiakkaalla on vahva visio kehittää omaa toimintaansa, toteaa Ville Pantsar Director, Digital Processes, IDEAL PLM.

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.