RU EN FI 
 

 

 

Simcenter

Kuluttajat haluavat älykkäitä, räätälöityjä tuotteita, jotka vastaavat juuri heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä. Valmistajana sinun tulee pystyä vastaamaan tähän kysyntään, ja pystyä suunnittelemaan yhä monimutkaisempia tuotteita. Nämä tuotteet sisältävät mekaanisia ja elektronisia komponentteja, ohjelmistoja ja käyttöliittymiä. Teollisuudelle asetetaan vaativia energiankäyttötavoitteita. Energiatehokkuuden merkitys korostuu, kun fossiilisten polttoaineiden saatavuus vaikeutuu ja ilmaston lämpeneminen vaatii päästöjen vähentämistä. Uudet, kevyet materiaalit, uudet valmistusmenetelmät ja energiankulutusta optimoivat älykkäät järjestelmät vastaavat tähän haasteeseen.

Älykkäät tuotteet mukautuvat ja kehittyvät käytettäessä. Ne hyödyntävät antureita optimoidakseen toimintaansa, välittävät toisilleen informaatiota itsestään ja ympäristöstään sekä tuottavat tietoa, joka on suunnittelijoiden hyödynnettävissä jatkokehitystä varten. Tämä kaikki vaatii tehokasta tiedonhallintaa ja analyysityökaluja, digitaalisessa ratkaisussa, joka kattaa koko tuotteen elinkaaren.

Tuotteen suunnittelussa tulee edelleen ottaa huomioon myös perinteiset suorituskykyvaatimukset, kuten käyttömukavuus ja kestävyys. Suunnitteluprosessissa on käsiteltävä koko ajan kasvavaa suunnitteluparametrien, tuotevarianttien ja tiedon määrää entistä nopeammin. Verifionti ja validointi on saatava tehtyä tehokkaammin ja näissä prosesseissa on voitava hyödyntää käytössä olevista tuotteista kerättävää tietoa

Siemensin Simcenter™ -ohjemistotuotteet sisältävät kaikki työkalut, joita tarvitset vastataksesi näihin haasteisiin ja asiakkaidesi vaatimuksiin. Simcenterin kattavien simulaatiomahdollisuuksien avulla ennakoit eri osa-alueden haasteet jo suunnitteluprosessin aikana. Simulaatiot hyödyntävät markkinoiden tehokkaimpia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja, ja simulaatioiden laatu on paras mahdollinen. Luotettavat simulaatiotulokset nostavat komponentti- ja tuotetestausprosessin tehokkuuden uudelle tasolle. Simcenter auttaa sinua nopeuttamaan tuotekehitysprosessiasi ja tekemään parempia, kustannustehokkaampia ja luotettavampia tuotteita. Simcenterillä kasvatat ja ylläpidät kilpailuykyäsi.

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.