RU EN FI 
 

 

 

Digital Enterprise

Siemensin Digital Enterprise Suite auttaa valmistajia virtaviivaistamaan ja digitalisoimaan koko liiketoimintaprosessinsa, yhteistyökumppanit ja alihankkijat saumattomasti mukaan lukien. Mikä tahansa arvoketjun osa on sopiva aloituspiste: digitalisoinnin voi aloittaa tuotteen suunnittelusta tai ylläpitoprosessista ja laajentaa asteittain, tarpeiden mukaan.

Digital Enterprise Suiten avulla yritykset pystyvät luomaan digitaalisen mallin, joka kattaa koko arvoketjun. Tämä älykäs malli (digital twin) mahdollistaa ideoinnin ja optimoinnin virtuaalisesti ja sujuvoittaa idean matkaa valmiiksi tuotteeksi.

IDEAL PLM luo lisäarvoa asiakkailleen ainutlaatuisella osaamisellaan. Tämä tietotaito on saavutettu 25 vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä merkittävimpien suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. IDEAL PLM:n osaaminen on nyt hyödynnettävissä myös Venäjällä.

Tuote, tuotantoprosessi ja tuotantovälineet muodostavat arvoketjun digitaalisen mallin kolme peruspilaria. Kaikkea näihin liittyvää tietoa hallitaan yhdessä tietomallissa Teamcenterissä, ja siksi sekä tuotteen että tuotantoprosessin simulointi, testaus, validointi ja optimointi onnistuu yhdessä, kaiken kattavassa digitaalisessa ympäristössä.

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.