RU EN FI 
 

 

 

Boosting Digitalization with PLM

Nykypäivän digitaalisoidussa maailmassa yritykset elävät murroksessa. Kilpailu kovenee perinteisten toimijoiden kesken ja lisäksi markkinoille tulee uusia tulokkaita. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin horjuttaen nykyisiä valta-asemassa olevia yrityksiä ja toisaalta luoden uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Selviytyäkseen murroksesta yritykset joutuvat arvioimaan liiketoimintamallinsa uudelleen, muuttumaan todelliseksi digitaaliseksi yritykseksi ja hyödyntämään digitalisaatiota luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Onnistunut muutos todelliseksi digitaaliseksi yritykseksi edellyttää digitaalista innovointistrategiaa, jonka avulla luodaan digitaaliset kaksoset tuotteista ja tuotannosta. Nämä digitaaliset kaksoset ovat täsmällisiä digitaalisia malleja tuotteista ja tuotantoympäristöstä, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi varmistaa päivityksien ja muiden tuotemuutosten soveltuvuus ja vaatimustenmukaisuus ennen lopullista päätöksentekoa. Toisaalta kaikkien jo toimitettujen tuotteiden tiedot jäävät digitaaliseen kaksoseen, jolloin niitä voidaan hyödyntää mm. huollontarpeen suunnittelussa ja tallentamaan elinkaaren aikana tehtävät muutokset. Digitaalisten kaksosten avulla yritys pystyy hallitsemaan älykkäiden tuotteiden ja älykkään tuotannon haastavaa yhdistelmää, sekä optimoimaan niiden suorituskykyä.

PLM (tuotteen elinkaaren hallinta, eng. Product Lifecycle Management) toimii digitalisaation ytimenä tuotantoyrityksissä. PLM:n rooli on kasvamassa ja muuntautumassa insinöörijärjestelmästä strategiseksi digitalisoinnin selkäytimeksi ERP- ja CRM-järjestelmien rinnalle.

Siemens PLM Softwaren ratkaisujen avulla on mahdollista toteuttaa digitaalinen kaksonen tuotteesta, tuotannosta ja edellä mainittujen suorituskyvystä. Tämä mahdollistaa tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnittelun, analysoinnin ja simuloinnin digitaalisessa ympäristössä perustuen digitaaliseen suorituskykykaksoseen kerättyyn fyysisten vastineiden dataan. Sen avulla pystymme luomaan täydellisen kierron aina idean synnystä, tuotteen suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon, mahdolliseen käytöstä poistoon ja uusien tuotteiden suunnitteluun (Closed-loop PLM).

 

Ota yhteyttä meihin ja keskustellaan enemmän!

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.