RU EN FI 
 

 

 

IDEAL PLM:n uusi ratkaisu auttaa yrityksiä saamaan syvempää tietämystä tuotteen kaupallisesta suoriutumisesta

Ratkaisu on kehitetty hyödyntäen vuosien kokemusta teollisuudesta

24.10.2018

IDEAL PLM, pohjoismainen Siemens PLM Softwaren kumppani, joka tarjoaa tuotteen elinkaaren hallinnan ratkaisuja, laajentaa digitaalisten ratkaisujen tarjontaansa paremmin tukemaan asiakastarpeita. IDEAL PLM:llä on pitkä kokemus erikokoisten asiakkaiden digitalisaatiostrategian tukemisesta aina monikansallisista teollisuusjäteistä alihankkijoihin. Tätä kokemusta hyödyntäen IDEAL PLM luo lisäarvoa asiakkailleen kehittämällä omaa ohjelmistoratkaisuaan, joka täydentää Siemens PLM Softwaren tuoteportfoliota.

Ratkaisu yhdistää tuotteen kaupallisen suoriutumisen ja tekniset määritykset

Tuotteiden kasvava määrä, niiden variaatiot ja tuotteisiin liittyvät palvelut luovat tilanteen, jossa on vaikeaa tai lähes mahdotonta saada kokonaiskäsitystä yrityksen tarjonnasta ilman keskitettyä paikkaa tälle tiedolle. Tuotteeseen liittyvä informaatio, joka ulottuu insinöörien tuottamasta sisällöstä myyntimateriaaleihin ja tuotteiden markkinasuoriutumista mittaaviin arvoihin, säilötään ja työstetään usein erillisissä siiloissa. Tiedon hajanaisuus hankaloittaa tuotteen hallintaa merkittävästi. Yhdistämällä tuotteen kaupalliset määritykset sekä tuotteen elinkaaren aikana tuotettu tekninen tuoteinformaatio saadaan kokonaiskuva, jonka avulla voidaan analysoida tuotteen suoriutumista ja siten tehdä parempia, kokonaisvaltaiseen tuoteinformaatioon pohjautuvia päätöksiä.

Commercial Product Management (CPM)

IDEAL PLM tulee julkaisemaan Commercial Product Management (CPM) sovelluksen, joka laajentaa Teamcenter®-ohjelmistoratkaisun ominaisuuksia perinteisistä insinöörien prosesseista ja työkaluista kohti tuotteiden kaupallisen datan hallintaa. CPM mahdollistaa kaupallisten aspektien - kuten markkinasegmenttien - soveltamisen nykyisille, tuleville tai markkinoilta jo poistuneille tuotteille. Tämä tuo organisaation ulottuville paremman ymmärryksen koko tarjolla olevasta tuoteportfoliosta, joka edesauttaa päätöstentekoprosessia aktiivisessa tuoteportfolion hallinnassa ja uusien tuotteiden lanseerauksessa.

Teollisuus ja kumppaniverkosto yhdistyvät

IDEAL PLM tulee esittelemään uutta ratkaisua PLM Europe – Siemens PLM Connection  -käyttäjätapahtuman aikana 29.-31.10.2018 Berliinissä. Commercial Product Management -ratkaisu on näytteillä IDEAL PLM:n ständillä ja siitä pidetään esitys keskiviikkona 31.10.2018 klo 9.00.

Yhteyshenkilö:

Juha Takkunen
Chief Executive Officer
Tel. +358-50-558 1026
juha.takkunen@ideal.fi  

Lue lisää tuotteesta:

Commercial Product Management

 

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Close this web site if you do not agree to our use of cookies.